EG-verifiering max 151 kg upp till 300 kg

1 2 3 4 5
(0/5) Bli först med att betygsätta.
Hem » EG-verifiering » Produkt
 
3 670,00 /st

Specifikation

 
Artikelnamn: Kröning och verifiering av vågar från 151 kg till 300 kg
Artnr: LW80008

Produktbeskrivning

Kröning och verifiering av vågar från 151 kg till 300 kg

Driver du handel som i första hand vänder sig till enskilda konsumenter? Dvs. har du butik eller säljer du på torget? Använder du våg i dessa sammanhang och viktvärdet på vågen ligger till grund för priset på varan? Då omfattas du av ett speciellt regelverk. Regelverket är fastställt av SWEDAC och innebär i stort att det är lag på att vågar inom detaljhandel skall vara godkända och verifierade för ändamålet.

Kalibrering och Verifiering hjälper dig att leva upp till lagens krav. Vi kan regelverket och vi kan alla förekommande typer av vågar på markanden.

Inom handel pratar man om lite olika typer av vågar beroende på hur de används. Det finns förpackningsvågar, delikatessvågar, kundvågar, scanvågar (använda av kunderna själva), kassavågar kopplade till kassaregister och det finns andra vågar du använder för din egen kontroll.

Vi reder ut hur du hanterar de olika typerna.

Att tänka på:

Först och främst skall du se till när du skaffar en våg till din butik att vågen är typgodkänd för användning inom handel. Alla helt nya vågar måste innan de tas i bruk genomgå EG-verifieirng. En procedur där det fastställs att vågen uppfyller ställda krav och är godkänd att användas.

Beroende lite på hur du ska använda vågen ställs det lite olika krav.

Förpackningsvågar

Används till vägning och prissättning av förpackningar du gjort själv i butiken. Där räcker det att vågen är EG-verifierad. Därefter tar du själv ansvar för att vågen fortsättningsvis håller samma status som när den var ny. Det är inte i lag reglerat att det krävs regelbunden omverifiering. Någon typ av regelbunden kontroll av vågen bör du dock försöka upprätthålla. Inte minst för din egen skull eftersom det finns risk att vågen faktiskt väger för lite och du förlorar pengar.

Delikatessvågar

Använda mot kund direkt, skall efter EG-verifiering regelbundet genomgå omverifiering minst en gång var 24:e månad.

Kassavågar

Kräver samma regelbundna krav på omverifiering. Mints en gång var 24:e månad. Är vågen dessutom ansluten till ett kassaregister måste även registret vara typgodkänt och verifierat för användning.

Kassaregister

Använda i direktanslutning till våg där vågens viktvärden och varans pris redovisas på kassakvittot måste vara typgodkända och verifierade för ändamålet. Det här är ett område som det varit stora problem med under senare år. Leverantörer och användare har inte riktigt förstått och tolkat reglerna på ett riktigt sätt och då blir det problem när utrustningen tas i drift.

Därför vill vi ge dig ett riktigt gott råd vid anskaffning av nya kassaregister. Se absolut till att kassaregister är typgodkända och verkligen får anslutas till vågar. Leverantören skall naturligtvis ta sitt ansvar och inte leverera utrustning som du inte kan eller får använda.

Scanvågar

Använda av kunderna själva i fruktdiskar m.m. har blivit väldigt populära på senare år. För dessa gäller samma krav som delikatessvåg nämligen EG-verifiering och regelbunden omverifiering minst en gång var 24:e månad.

Kundvågen

Skall vara en våg där kunden själv enkelt kan göra vissa kontrollvägningar. En sådan våg skall vara lämplig för detta ändamål. Det finns alltså inga formella krav på kundvågen. En god regel är att man bör ha en våg med viss prestanda eftersom kundens vågresultat ofta jämförs med det resultat man får i kassavågen. Blir det för stora differenser här kan man hamna i besvärliga situationer

Lämna ett omdöme

AcFx
Kod från Captcha-bild:

Omdöme (0)